Tag Archives : vietfighter

4 giai đoạn để thành thạo Kỹ Thuật – Kiến thức chuyên sâu


Con đường đến vinh quang chưa từng dễ dàng. Bạn có thể chưa đến đích, kỹ năng có thể kém, thể chất có thể yếu. Đó là bạn của ngày hôm qua, có thể là của ngày hôm nay, nhưng không phải là ngày mai. Khi bạn biết rõ đích đến của mình, biết rõ mình đang ở đâu và…

Read More »

Tại sao phải thả lỏng ? Gồng cứng lên chẳng phải mạnh hơn sao ?


Tại sao phải thả lỏng? Gồng cứng lên chẳng phải mạnh hơn sao? Mỗi lần cơ bắp co lại, mỗi lần gồng cứng cơ bắp đều phải tiêu tốn năng lượng. Vậy tại sao phải tiêu tốn nhiều năng lượng cho hoạt động không cần thiết? Thả lỏng cho phép đạt tốc độ tối đa. Kết quả này dựa trên…

Read More »