Tag Archives : body shot

[Kỹ thuật Boxing | Phần III] Lead Hook và Body Shot


VietFighter.com kính chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau ở phần 3 của sêri kĩ thuật căn bản của tạp chí quyền Anh Ringside rồi!! Các phần trước các bạn có thể xem tại đây: Phần 1: Footwork. Xem tại đây: https://bit.ly/2IJbSku Phần 2: Jab – Cross (số 1 – 2). Xem tại đây: https://bit.ly/2KpQVk7 Ở phần 3 này…

Read More »