Tag Archives : block

[Kỹ thuật Boxing | Phần IV] Blocking (đỡ đòn)


 VietFighter.com xin kính chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau ở phần 4 của sêri “Boxing cốt tủy trường bộ kinh rồi”  Trong 3 phần trước, chúng ta đã cùng tham khảo: Phần 1 (Bộ pháp): http://vietfighter.com/index.php/2018/06/29/ky-thuat-boxingphan-i-footwork-bo-phap/ Phần 2 (tổ hợp 2 đòn thẳng tay trước và sau): http://vietfighter.com/index.php/2018/06/29/ky-thuat-boxingphan-ii-jab-cross/ Phần 3 (móc ngang tay trước và đấm bụng): http://vietfighter.com/index.php/2018/07/05/ky-thuat-boxing-phan-iii-lead-hook-va-body-shot/ Boxing tâm pháp có…

Read More »