[Phát triển sức mạnh | Phần II] Cường độ

Trong rèn luyện sức mạnh, “cường độ” chỉ khả năng kháng lực của cơ bắp.

Khái niệm cường độ được các gymer sử dụng rất phổ biến để đánh giá khả năng của vận động viên và lên giáo án tập phù hợp.

Đối với võ thuật khái niệm này cũng vô cùng quan trọng, đặc biệt là võ thuật hiện đại cần thể chất của vận động viên luôn ở mức tối đa.

Cường độ được thể hiện qua khái niệm RM (Rep Max). Có nghĩa là số lần thực hiện động tác tối đa trong một hiệp.

Để bắt đầu thông thường, vận động viên cần biết 1RM (1 Rep Max) của bản thân. Có nghĩa là mức kháng lực lớn nhất có thể làm được 1 lần và không thể thực hiện tiếp.

Từ đó có 2 cách để tính mức kháng lực trong mỗi rep. Đó là số lượng RM trong 1 hiệp hoặc %1RM.

Mối liên hệ giữa số RM và %1RM được thể hiện trong bảng sau.

VD: Bạn tập Pull Down với 1RM là 100kg. Có nghĩa bạn chỉ thực hiện được 1 lần duy nhất với mức tạ 100kg.

Để tăng cơ Myofibrillar bạn cần tập với cường độ 85-90%1RM, mức tạ bạn cần tập là 85-90kg.

Nhìn vào mối liên hệ có thể thấy với mức tạ này bạn có thể thực hiện 4-6 lần.

 

*Nếu bạn là người mới tập hoặc tập đại trà, nên sử dụng số lượng RM. Vì ở giai đoạn này, cơ thể bạn thay đổi rất nhanh chóng. Việc tính toán cụ thể sẽ phải thực hiện liên tục, điều này không cần thiết. Tuy nhiên cần thời gian để chọn mức kháng lực sao cho phù hợp.

*Đối với những vận động viên chuyên nghiệp, những người tập lâu năm nên sử dụng %RM. Vì sự thay đổi cơ thể chậm hơn và ít hơn.Nên %RM sẽ đem lại sự chính xác, cụ thể hơn.

No Comments

Leave a Comment