[Các yếu tố trong võ thuật | Phần III] Võ sĩ sở hữu cơ nhanh hay cơ chậm?

Một cơ thể vừa nhanh, mạnh lại bền bỉ là đặc trưng của các môn đối kháng. Đặc biệt trong võ thuật, khi các võ sĩ gây thiệt hại cho đối phương và bản thân phải gánh chịu thiệt hại.

Một cơ thể như vậy được tạo nên như thế nào?
Cơ bắp được tạo nên từ 2 loại sợi cơ:
– Sợi cơ nhanh: Mạnh, nhanh, kém bền.
– Sợi cơ chậm: Yếu, chậm, bền bỉ.

Cơ bắp của võ sĩ có cả 2 loại sợi cơ. Tuỳ vào lối đánh hay tính chất mỗi nhóm cơ mà có tỷ lệ sợi cơ nhanh, chậm khác nhau.

Sự tương quan giữa cường độ vận động và các loại sợi cơ

Nhìn chung sợi cơ nhanh chiếm tỷ lệ cao hơn sợi cơ chậm. Điều đó tạo nên tốc độ và sức mạnh cho đòn đánh. Phù hợp với cường độ vận động trong trận đánh.

Có thể thấy cơ bắp của võ sĩ hoạt động không đủ lâu để dùng tới sợi cơ chậm nhiều. Nên sợi cơ chậm không đóng góp quá lớn cho “sự bền bỉ” của võ sĩ.
Hầu hết tính bền bỉ dựa vào hệ thống năng lượng phù hợp. Bài viết về sức bền: click vào đây.

Kết luận: Hầu hết Võ sĩ sở hữu khối cơ có tỷ lệ sợi cơ nhanh cao hơn sợi cơ chậm (Đặc biệt là sợi cơ nhanh loại II-a) và hệ thống năng lượng hiếm khí hoạt động cực tốt (Hệ hiếm khí glycolysis)

No Comments

Leave a Comment