4 giai đoạn để thành thạo Kỹ Thuật – Kiến thức chuyên sâu

Con đường đến vinh quang chưa từng dễ dàng. Bạn có thể chưa đến đích, kỹ năng có thể kém, thể chất có thể yếu. Đó là bạn của ngày hôm qua, có thể là của ngày hôm nay, nhưng không phải là ngày mai. Khi bạn biết rõ đích đến của mình, biết rõ mình đang ở đâu và mình cần làm gì. Ánh mắt bạn luôn đủ tự tin để xóa tan sự nghi ngờ của người khác, thậm chí làm họ nghi ngờ chính mình khi kết luận năng lực của bạn.
Việc đạt được kỹ năng vận động không đến trong một sớm một chiều. Cho dù lần đầu tiên học một kỹ thuật khống chế mới, một chiến lược phòng thủ mới hay một đòn tấn công mãnh liệt, người ta phải trải qua một quá trình gồm bốn giai đoạn để thành thạo. Bốn giai đoạn là unconscious incompetence (vô thức không năng lực) ,conscious incompetence (ý thức không năng lực), conscious competence (ý thức có năng lực) và unconscious competence (vô thức có năng lực). Một số giai đoạn kéo dài hơn những giai đoạn khác, nhưng tất cả đều xây dựng dựa trên nhau; do đó, một võ sĩ phải nhất quán trong phương pháp huấn luyện của mình.
Trong giai đoạn đầu – vô thức không năng lực – kỹ năng mới được tiếp cận. Tại thời điểm này, vận động viên hoặc là không biết làm thế nào để thực hiện các kỹ năng hoặc sợ trông ngu ngốc trước mắt người khác. Người đó áp dụng kỹ năng kém hoặc có lẽ thậm chí ngại không dám thử.
Trong giai đoạn thứ hai – ý thức không năng lực – vận động viên không còn bị chi phối bởi sự sợ hãi nhưng vẫn không thể thực hiện kỹ năng. Tuy nhiên, người đó hiểu cách hoàn thành kỹ năng.
Trong giai đoạn thứ ba – ý thức có năng lực – vận động viên có thể thực hiện kỹ năng, nhưng chỉ với nỗ lực có ý thức.
Trong giai đoạn cuối cùng – vô thức có năng lực – kỹ năng đã trở thành tự động; nghĩa là, vận động viên có thể thực hiện nó mà không cần nỗ lực có ý thức.
Mô hình bốn giai đoạn phát triển kỹ năng vận động này giải thích lý do tại sao việc giảng dạy là bắt buộc và nhất quán đối với đào tạo hiệu suất vận động. Một vận động viên càng sớm hiểu cách thức và lý do của một bài tập thì họ càng mất ít thời gian hơn để thành thạo bài tập. Khi đó, quá trình tập luyện có thể trở nên liền mạch và trôi chảy hơn.
Vậy! Bạn đang ở giai đoạn nào?
-Ad: OpusX-

No Comments

Leave a Comment