NGƯỜI TẬP VÕ NÊN CHẠY NHƯ THẾ NÀO?


Sprinter: người chạy nước rút. Marathoner: người chạy đường dài. Nếu chạy nước rút, bạn sẽ có tỷ lệ sợi cơ nhanh nhiều hơn. Bạn sẽ phát lực mạnh hơn, co cơ nhanh hơn. Nhưng sức bền cơ bắp yếu hơn. Nếu chạy đường trường, tỷ lệ cơ chậm nhiều hơn, cơ bắp gần như không biết mệt mỏi. Nhưng…

Read More »